Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Ceny ciepła - TARYFY DLA CIEPŁA

TARYFY DLA CIEPŁA 

Podstawy formalno-prawne kształtowania cen ciepła

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo, określane są w taryfie dla ciepła, opracowywanej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi.

Określone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane według grup odbiorców.

1. Przesył i dystrybucja ciepła zakupionego – działalność koncesjonowana.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że decyzją Prezesa URE Północny Oddział Terenowy w Gdańsku Nr OGD.4210.7.2020.819.XV.KFr z dnia 31.07.2020 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która obowiązuje nasz zakład w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01.09.2020 r. Pełny tekst taryfy opublikowany w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 207 (550) w dniu 31.07.2020 r.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

  • ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),
  • rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718),
  • rozporządzenie o systemach ciepłowniczych– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

Odbiorcy ciepła ujęci w taryfie zostali podzieleni na cztery grupy. Podział odbiorców na grupy przedstawia się następująco:

Grupa A1/1 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność ZEC i przez niego eksploatowane.

Grupa odbiorców A1/1

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

      33 615,13

rata miesięczna

2 801,26

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

13,63

Grupa A1/2 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność ZEC i przez niego eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Grupa odbiorców A1/2

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

30 531,59

rata miesięczna

2 544,30

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,25

Grupa A1/3 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność ZEC i przez niego eksploatowaną i  węzły cieplne stanowiące własność ZEC i przez niego eksploatowane oraz sieć cieplną stanowiącą własność Veolia i przez nią eksploatowaną.

Grupa odbiorców A1/3

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

27 410,50

rata miesięczna

2 284,21

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,12

 Grupa A1/4 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do sieci Veolia poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność ZEC i przez niego eksploatowaną oraz węzeł cieplny stanowiący własność ZEC i przez niego eksploatowany.

Grupa odbiorców A1/4

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

24 215,56

rata miesięczna

2 017,96

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,69

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy z grup taryfowych: A1/1, A1/2, A1/3 i A1/4 będą obciążani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną nośnika ciepła, a odbiorcy grupy A1/3 dodatkowo będą obciążani stawką opłaty stałej i stawką opłaty zmiennej za usługę przesyłową, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła dla Veolii.

Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w grupach taryfowych A1/1 i A1/2 zawierają koszty wynikające z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w grupach taryfowych A1/3 i A1/4 nie zawierają kosztów wynikających z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

O zmianie stawek opłat wprowadzonych do stosowania przez ZGK oraz cen i stawek opłat wprowadzonych przez Veolia odbiorcy będą powiadomieni przez ZGK.

2. Produkcja ciepła w źródłach własnych na paliwo gaz ziemny – działalność niekoncesjonowana.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że z dniem 01.01.2022 r. wprowadził nową taryfę opłat za ciepło dla odbiorców grupy B – ciepło dostarczane z lokalnych źródeł gazowych.

Pragnę poinformować, że podwyżki cen za ciepło dla odbiorców korzystających ze źródeł gazowych podyktowane są głównie cenami gazu. Dynamiczna i dotychczas nieobserwowana sytuacja na Towarowej  Giełdzie  Energii, skąd kupujemy paliwo gazowe,  jest  głównym powodem wzrostu cen dla odbiorców.

Chciałbym Państwa zapewnić że podjęte przez naszą Spółkę działania mają na celu ochronę interesów naszych odbiorców, a także uzyskanie minimum stabilności kosztów produkcji i dostawy ciepła.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

  • ustawa ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),
  • rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988),
  • rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

Grupa B – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła ul. Górna 1,  Garnizonowa 9C, Garnizonowa 20, Wojska Polskiego 22 i Malczewskiego 8 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat:

Grupa odbiorców B

j.m. netto
cena opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

10 793,71

cena opłaty za ciepło

zł/GJ

82,44

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza

 

[Dn]

Stawka opłaty przyłączeniowej

 

[zł/mb]*

na terenie nieutwardzonym na terenie utwardzonym
25 116 149
32 123 156
40 127 160
50 138 171
65 150 183
80 162 194
100 190 223
125 219 252

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609