Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Ceny ciepła - TARYFY DLA CIEPŁA

TARYFY DLA CIEPŁA 

Podstawy formalno-prawne kształtowania cen ciepła

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo, określane są w taryfie dla ciepła, opracowywanej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi.

Określone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane według grup odbiorców.

1. Przesył i dystrybucja ciepła zakupionego – działalność koncesjonowana.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że decyzją Prezesa URE Północny Oddział Terenowy w Gdańsku Nr OGD.4210.34.2023.69776.II.KFr z dnia 15.12.2023 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która obowiązuje nasz zakład w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01.01.2024 r. Pełny tekst taryfy opublikowany w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 557(2745) w dniu 15.12.2023 r.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

  • ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),
  • rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718),
  • rozporządzenie o systemach ciepłowniczych– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

Odbiorcy ciepła ujęci w taryfie zostali podzieleni na cztery grupy. Podział odbiorców na grupy przedstawia się następująco:

Grupa A1/1 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność ZGK i przez niego eksploatowane.

Grupa odbiorców A1/1

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

     45 847,05

rata miesięczna

3 820,59

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ 18,87

Grupa A1/2 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność ZGK i przez niego eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Grupa odbiorców A1/2

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

51 708,39

rata miesięczna

4 309,03

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

18,07

Grupa A1/3 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność ZGK i przez niego eksploatowaną i  węzły cieplne stanowiące własność ZGK i przez niego eksploatowane oraz sieć cieplną stanowiącą własność Veolia i przez nią eksploatowaną.

Grupa odbiorców A1/3

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

41 003,07

rata miesięczna

3 416,92

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

18,73

 Grupa A1/4 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do sieci Veolia poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność ZGK i przez niego eksploatowaną oraz węzeł cieplny stanowiący własność ZGK i przez niego eksploatowany.

Grupa odbiorców A1/4

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

37 016,58

rata miesięczna

3 084,72

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

15,98

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy z grup taryfowych: A1/1, A1/2, A1/3 i A1/4 będą obciążani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną nośnika ciepła, a odbiorcy grupy A1/3 dodatkowo będą obciążani stawką opłaty stałej i stawką opłaty zmiennej za usługę przesyłową, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła dla Veolii.

Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w grupach taryfowych A1/1 i A1/2 zawierają koszty wynikające z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w grupach taryfowych A1/3 i A1/4 nie zawierają kosztów wynikających z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

O zmianie stawek opłat wprowadzonych do stosowania przez ZGK oraz cen i stawek opłat wprowadzonych przez Veolia odbiorcy będą powiadomieni przez ZGK.

2. Produkcja ciepła w źródłach własnych na paliwo gaz ziemny – działalność niekoncesjonowana.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że z dniem 01.01.2024 r. wprowadza zmianę taryfy opłat za ciepło dla odbiorców grupy B – ciepło dostarczane z lokalnych źródeł gazowych. 

Chciałbym Państwa zapewnić że podjęte przez naszą Spółkę działania mają na celu ochronę interesów naszych odbiorców, a także uzyskanie minimum stabilności kosztów produkcji i dostawy ciepła.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

  • ustawa ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),
  • rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718),
  • rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

Grupa B – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła ul. Olsztyńska 19, Górna 1,  Garnizonowa 9C i Malczewskiego 8 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat:

Grupa odbiorców B

j.m. netto
cena opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

15 502,07

cena opłaty za ciepło

zł/GJ

144,44

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza

 

[Dn]

Stawka opłaty przyłączeniowej

 

[zł/mb]*

na terenie nieutwardzonym na terenie utwardzonym
25 116 149
32 123 156
40 127 160
50 138 171
65 150 183
80 162 194
100 190 223
125 219 252

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609