Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Ceny ciepła - TARYFY DLA CIEPŁA

TARYFY DLA CIEPŁA 

Podstawy formalno-prawne kształtowania cen ciepła

Ceny i stawki opłat stosowane przez nasze przedsiębiorstwo, określane są w taryfie dla ciepła, opracowywanej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi.

Określone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat uwzględniają warunki sprzedaży ciepła określone w standardach jakościowych obsługi odbiorców i są zróżnicowane według grup odbiorców.

1. Przesył i dystrybucja ciepła zakupionego – działalność koncesjonowana.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że decyzją Prezesa URE Północny Oddział Terenowy w Gdańsku Nr OGD.4210.7.2020.819.XV.KFr z dnia 31.07.2020 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła, która obowiązuje nasz zakład w rozliczeniach z odbiorcami za świadczone usługi w zakresie sprzedaży ciepła od dnia 01.09.2020 r. Pełny tekst taryfy opublikowany w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 207 (550) w dniu 31.07.2020 r.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

  • ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.),
  • rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718),
  • rozporządzenie o systemach ciepłowniczych– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

Odbiorcy ciepła ujęci w taryfie zostali podzieleni na cztery grupy. Podział odbiorców na grupy przedstawia się następująco:

Grupa A1/1 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne, stanowiące własność ZEC i przez niego eksploatowane.

Grupa odbiorców A1/1

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

      33 615,13

rata miesięczna

2 801,26

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

13,63

Grupa A1/2 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność ZEC i przez niego eksploatowane oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność odbiorców i przez nich eksploatowane.

Grupa odbiorców A1/2

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

30 531,59

rata miesięczna

2 544,30

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,25

Grupa A1/3 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność ZEC i przez niego eksploatowaną i  węzły cieplne stanowiące własność ZEC i przez niego eksploatowane oraz sieć cieplną stanowiącą własność Veolia i przez nią eksploatowaną.

Grupa odbiorców A1/3

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

27 410,50

rata miesięczna

2 284,21

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,12

 Grupa A1/4 – odbiorcy, którym ciepło, zakupione w Veolia, dostarczane jest do sieci Veolia poprzez sieć ciepłowniczą, stanowiącą własność ZEC i przez niego eksploatowaną oraz węzeł cieplny stanowiący własność ZEC i przez niego eksploatowany.

Grupa odbiorców A1/4

j.m. netto

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

24 215,56

rata miesięczna

2 017,96

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,69

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcy z grup taryfowych: A1/1, A1/2, A1/3 i A1/4 będą obciążani ceną za zamówioną moc cieplną, ceną ciepła oraz ceną nośnika ciepła, a odbiorcy grupy A1/3 dodatkowo będą obciążani stawką opłaty stałej i stawką opłaty zmiennej za usługę przesyłową, wynikającą z zatwierdzonej taryfy dla ciepła dla Veolii.

Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w grupach taryfowych A1/1 i A1/2 zawierają koszty wynikające z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

Stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe w grupach taryfowych A1/3 i A1/4 nie zawierają kosztów wynikających z realizacji obowiązku określonego w art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej.

O zmianie stawek opłat wprowadzonych do stosowania przez ZEC oraz cen i stawek opłat wprowadzonych przez Veolia odbiorcy będą powiadomieni przez ZEC.

2. Produkcja ciepła w źródłach własnych na paliwo gaz ziemny – działalność niekoncesjonowana.

Taryfa obowiązuje od 16.03.2015 r.

Zmiana (obniżka) taryfy dotycząca ceny ciepła obowiązuje od 01.10.2016 r.

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

A. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

  • ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.),
  • rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988),
  • rozporządzenie o systemach ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

Grupa B – odbiorcy, którym ciepło wytwarzane w źródłach ciepła ul. Górna 1,  Garnizonowa 9C, Garnizonowa 20, Wojska Polskiego 22 i Malczewskiego 8 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów, poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat:

Grupa odbiorców B

j.m. netto
cena opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną zł/MW

7 391,79

cena opłaty za ciepło

zł/GJ

51,85

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Stawki opłat za przyłączenie do sieci:

Średnica przyłącza

 

[Dn]

Stawka opłaty przyłączeniowej

 

[zł/mb]*

na terenie nieutwardzonym na terenie utwardzonym
25 116 149
32 123 156
40 127 160
50 138 171
65 150 183
80 162 194
100 190 223
125 219 252

* ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

tel. 89/ 616 14 13 (w godz. 7.00 do 15.00)

tel. 606 657 231 - Główny Energetyk (teleon całodobowy)

tel. 728 934 596 - Pracownik pogotowia technicznego (telefon całodobowy)