Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Informacja dotycząca średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

Utworzono dnia 17.11.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście działając na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) dalej jako :”Ustawa” w okresie od dnia 01 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec podmiotów uprawnionych, obowiązującej w grupie taryfowej B.

 

Ustanowienie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zostało skalkulowane na podstawie wprowadzonej w dniu 01 października 2022 r. zmiany taryfy dla ciepła dla grupy taryfowej B i wynosi 308,29 zł/GJ.       

W oparciu o art. 3 ust. 3 Ustawy średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym przyjmuje wartość 150,95 zł/GJ (cena jednoskładnikowa).

W związku z powyższym średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , w rozbiciu na składniki w przedstawia się w następujący sposób:

- stawka opłaty za ciepło z rekompensatą wynosi 123,78 zł/GJ netto,

- stawka za zamówioną moc cieplną wynosi 13 495,13 zł/MW netto.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609