Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Informacja dotycząca wysokości stawek opłat za ciepło dla odbiorców grupy B - obowiązująca od 01.09.2023

Utworzono dnia 06.09.2023

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście, informuje że z dniem 1 września 2023 r. wprowadził nową taryfę dla ciepła dla odbiorców grupy taryfowej B, obniżając stawki za energię cieplną średnio o 0,43%.

Obniżona cena ciepła wynikająca z nowej taryfy, jest konsekwencją zmian kosztów zmiennych prowadzonej działalności ciepłowniczej,                  a w szczególności zmianą ceny zakupu paliwa gazowego, w stosunku do kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji dotychczas obowiązujących stawek opłat.

Działając zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. nadal stosować będzie dla Odbiorców uprawnionych grupy taryfowej B, o których mowa                  w art. 4 ust. 1 ww. ustawie, najniższą cenę dostawy ciepła, jaką jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

 

Poniżej stawki opłat za dostawę ciepła dla odbiorców uprawnionych grupy taryfowej B obowiązujące od dnia 1 września 2023 r.

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Jednostka miary

 

Grupa taryfowa B

1.

Stawka za moc zamówioną

zł/MW/m-c

13 284,63

2.

Stawka ciepła

zł/GJ

123,78

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Poniżej stawki opłat za dostawę ciepła dla pozostałych odbiorców grupy taryfowej B obowiązujące  od dnia 1 września 2023 r.

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Jednostka miary

 

Grupa taryfowa B

1.

Stawka za moc zamówioną

zł/MW/m-c

14 043,45

2.

Stawka ciepła

zł/GJ

130,85

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609