Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Połączenie spółek z dniem 01 lipca 2021 roku.

Utworzono dnia 01.07.2021

Dobre Miasto, dnia 1 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informuję, że z dniem 1 lipca 2021 r. doszło do połączenia spółek Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Dobrym Mieście, NIP 7393062986 (dalej ZGK) i Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Dobrym Mieście, NIP  7393062667 (dalej ZEC), na podstawie którego na ZGK jako spółkę przejmującą przeniesiono cały majątek ZEC jako spółki przejmowanej. 

W wyniku połączenia, z dniem jego dokonania ZEC jako spółka przejmowana została wykreślona z rejestru, a ZGK jako spółka przejmująca, na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, a zatem z mocy prawa stała się stroną wszystkich stosunków prawnych łączących dotychczas Państwo ze spółką przejmowaną.

Powyższe nie spowoduje jakichkolwiek zmian w relacjach handlowych, które będą dalej kontynuowane, z tym jednak zastrzeżeniem, że począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. stroną wszelkich zawartych i realizowanych z Państwem umów i innych czynności jest spółka przejmująca. Co za tym idzie, począwszy od tego dnia prosimy o  akceptowanie faktur wystawianych przez spółkę przejmującą oraz wystawianie ich na:

Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Olsztyńska 19, 11-040 Dobre Miasto 11-040,

NIP 7393062986

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609