Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Polityka środowiskowa (ISO)

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że uzyskał certyfikat ISO Nr NC-3303 potwierdzający zgodność systemu zarządzania w zakresie wytwarzania i przesyłu energii cieplnej z wymaganiami Normy ISO 14001 : 2015.

Norma ISO 14001 jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwach oraz instytucjach z uwzględnieniem ochrony środowiska. Istotnym zadaniem normy jest wspomagać działania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, które mogą zapobiec zanieczyszczeniom. Uczestnictwo w niej jest całkowicie dobrowolne, a pozyskanie certyfikatu potwierdza wysiłek wkładany w rozwój produkcji w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

                                                                                                                                                                

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście

 

Misją zakładu jest oferowanie Klientom gwarancji wygodnego i komfortowego życia poprzez zabezpieczenie dostaw ciepła oraz zapewnienie realizacji celów strategicznych gminy Dobre Miasto, polegających w głównej mierze na eliminacji niskiej emisji.

 

ZGK w Dobrym Mieście, w trosce o wizerunek oraz zaufanie Klientów, stawia przed sobą następujące cele strategiczne:

  • utrzymanie jakości usług na niezmiennie wysokim poziomie,
  • monitorowanie i reagowanie na zmieniające się potrzeby, wymagania prawne oraz rosnące wymagania Klientów poprzez ciągły rozwój, pozyskiwanie nowych kompetencji oraz optymalizację organizacji pracy.

 

Powyżej określoną misję realizujemy poprzez:

1. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług z poszanowaniem środowiska naturalnego.

2. Rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb Klientów.

3. Wysoką jakość świadczonych usług.

4. Doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych.

 

Deklarujemy:

  • efektywne zarządzanie zgodne z najnowocześniejszymi metodami gwarantującymi pełne zaspokojenie potrzeb Klientów;
  • ochronę środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom;
  • identyfikację wymagań prawnych, wymagań Klientów oraz zainteresowanych stron;
  • spełnienie wymagań prawnych oraz prowadzenie działalności w zgodności z nimi;
  • stałe poszerzanie gamy świadczonych usług.

 

Zarząd Zakładu zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskowego.

 

                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                               Kazimierz Jasiński

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609