Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK):

czynny w godzinach

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.00

sobota: 09.00 - 12.00

 

 

REGULAMIN

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 19

 

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobrym Mieście jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście (ZGK) ul. Olsztyńska 19.
 2. PSZOK czynny jest:
 • Poniedziałek - Piątek w godzinach 700 do 1500
 • Sobota w godzinach 900 do 1200
 1. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika ZGK.
 2. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie następujące odpady komunalne powstałe na nieruchomościach zamieszkałych, które zostały zebrane w sposób selektywny: 
  1. odpady z selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło), 
  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
  3. wielkogabarytowe- max. 200kg/ mieszkańca/rok 
  4. zużyte baterie i akumulatory, 
  5. opony- max. 4 szt./gospodarstwo domowe/rok
  6. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w  gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
  7. odpady z tekstyliów i odzież, 
  8. odpady biodegradowalne i zielone, 
  9. przeterminowane leki i chemikalia, 
  10. odpady problematyczne np. świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte oleje, itp. 
  11. odpady z robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, powstałych w czasie remontu nieruchomości zamieszkałych w ilości do 500 kg/mieszkańca/rok (np. okna, drzwi, styropian, regipsy, armatura łazienkowa, gruz)
  12. popiół
 3. Odpady pochodzące z gospodarstw domowych powinny być dostarczone do PSZOK w sposób selektywny.
 4. Odpady do PSZOK przyjmowane są przez pracownika po okazaniu przez dostarczającego odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Dobre Miasto.
 5. Jeżeli rodzaj odpadów, ich cechy bądź ilość odpadów wskazują na to, że powstały na nieruchomościach niezamieszkałych, to mogą one być przyjęte za odpłatnością. 
 6. Informacji o pracy PSZOK można uzyskać od pracownika ZGK obsługującego punkt lub pod numerem telefonu (89) 616 15 98 w.25 w dni robocze w godzinach 700 – 1500.
 7. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej ZGK: https://zgkdobremiasto.zakladkomunalny.com oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście: www.dobremiasto.com.pl.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)