Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

TELEMETRIA

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście korzysta z możliwości dofinansowania prowadzonych inwestycji w ramach dostępnych środków unijnych.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zrealizowano zadanie pod nazwą „E-usługi w służbie mieszkańców – wdrożenie telemetrii w Dobrym Mieście.”

W ramach projektu zrealizowano dostawę modułów telemetrycznych oraz e-usług w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do danych telemetrycznych.

Telemetria daje naszym odbiorcom, poprzez aplikację mobilną zainstalowaną na smartfonie lub tablecie, możliwość ciągłego wglądu w bieżące zużycie ciepła w ich budynkach. Aplikacja umożliwia obserwację zużycia GJ (gigadżuli) w formie graficznej i porównywania ze zużyciem w analogicznym okresie (godzinowo, dobowo i miesięcznie). Dzięki temu użytkownicy mogą widzieć jaki wpływ na zużycie ciepła ma zwiększanie lub zmniejszanie na ich życzenie temperatury pomieszczeń i świadomie wpływać na koszty ogrzewania budynku. Bieżący odczyt pozwala też obserwować jakie korzyści daje prawidłowe ustawienie zaworów termostatycznych i innych działań związanych z oszczędzaniem energii cieplnej. Funkcja „Ogłoszenia”  pozwoli dostawcy ciepła na bieżąco informować odbiorców o awariach i innych zakłóceniach pracy sieci, przewidywanym czasie ich usunięcia oraz przekazywać inne ważne informacje.

Bieżący podgląd i analiza zużycia ciepła przez odbiorców, przyczyni się do bardziej racjonalnego ogrzewania budynków i transparentności w rozliczeniach pomiędzy dostawcą i odbiorcami ciepła.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609