Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Dobre Miasto

Informacja- nadal ochrona dla uprawnionych odbiorców ciepła od 01 stycznia do 30 czerwca 2024r.

Utworzono dnia 17.01.2024

Działając zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U.  z 2023 r., poz. 2760), Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Dobrym Mieście informuje, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. nadal stosować wobec Odbiorców uprawnionych grup taryfowych A i B, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, najniższą cenę dostawy ciepła, jaką jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe.

Poniżej stawki opłat za dostawę ciepła dla odbiorców uprawnionych grupy taryfowej A obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r. (ceny i stawki opłat dostawy ciepła z wyrównaniem):

Lp.

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Grupa taryfowa A1/1

Grupa taryfowa A1/2

Grupa taryfowa A1/3

Grupa taryfowa A1/4

1.

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

18 751,16

18 751,16

18 751,16

0,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

71,43

71,43

71,43

0,00

3.

Stawka opłaty stałej za przesył (taryfa ZGK)

zł/MW/m-c

3 820,59

4 309,03

3 416,92

3 084,72

4.

Stawka opłaty zmiennej za przesył (taryfa ZGK)

zł/GJ

18,87

18,07

18,73

15,98

5.

Stawka opłaty stałej za przesył (taryfa Veolia)

zł/MW/m-c

0,00

0,00

3 931,84

0,00

6.

Stawka opłaty zmiennej za przesył (taryfa Veolia)

zł/GJ

0,00

0,00

21,38

0,00

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stawki opłat za dostawę ciepła dla odbiorców uprawnionych grupy taryfowej B obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r. (stawki opłat dostawy ciepła z wyrównaniem):

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Jednostka miary

 

Grupa taryfowa B

1.

Stawka za moc zamówioną

zł/MW/m-c

13 284,68

2.

Stawka ciepła

zł/GJ

123,78

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

 

 

Ceny i stawki opłat za dostawę ciepła dla pozostałych odbiorców grupy taryfowej A obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r.:

Lp.

 

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Grupa taryfowa A1/1

Grupa taryfowa A1/2

Grupa taryfowa A1/3

Grupa taryfowa A1/4

1.

Cena za moc zamówioną

zł/MW/m-c

20 367,19

20 367,19

20 367,19

0,00

2.

Cena ciepła

zł/GJ

77,59

77,59

77,59

0,00

3.

Stawka opłaty stałej za przesył (taryfa ZGK)

zł/MW/m-c

3 820,59

4 309,03

3 416,92

3 084,72

4.

Stawka opłaty zmiennej za przesył (taryfa ZGK)

zł/GJ

18,87

18,07

18,73

15,98

5.

Stawka opłaty stałej za przesył (taryfa Veolia)

zł/MW/m-c

0,00

0,00

3 931,84

0,00

6.

Stawka opłaty zmiennej za przesył (taryfa Veolia)

zł/GJ

0,00

0,00

21,38

0,00

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Stawki opłat za dostawę ciepła dla pozostałych odbiorców grupy taryfowej B obowiązujące  od dnia 1 stycznia 2024 r.:

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Jednostka miary

 

Grupa taryfowa B

1.

Stawka za moc zamówioną

zł/MW/m-c

15 502,07

2.

Stawka ciepła

zł/GJ

144,44

*Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

KONTAKT

ZAKŁAD GOSPDARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 19

11-040 Dobre Miasto

tel. 89/ 616 15 98 wybrać numer wewnętrzny:

w. 21 - SEKRETARIAT, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

w. 23 - KSIĘGOWOŚĆ

w. 25 - ODPADY, TRANSPORT 

e-mail: zgk@zgk.dobremiasto.pl

 

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

ul. Cmentarna 1

tel. 694 435 932 (w godz. 7.00 - 15.00)

tel. 604 550 320 (telefon całodobowy)

 

ZGŁASZANIE AWARII LUB ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

 

Awarie w dostawie ciepła do budynków ogrzewanych przez ZGK Sp. z o.o. w Dobrym Mieście należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 7.00-15.00: pod nr tel. 606 657 231 lub 89 61 61 413

W dni robocze po godz. 15.00 oraz w pozostałe dni:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:   pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca: pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609

 

Awarie ogrzewania lub ciepłej wody w poszczególnych lokalach, należy zgłaszać do administratora budynku lub wskazanych przez niego osób.

 

Niesprawne pojedyncze latarnie i inne awarie oświetlenia ulicznego na terenie gminy należy zgłaszać:

W dni robocze w godzinach 8.00-15.00 do Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 728 332 235

W dni robocze po godz. 15.00  oraz w pozostałe dni, awarie oświetlenia całych ulic lub miejscowości, można zgłaszać:

Od 1 do 10 dnia każdego miesiąca:    pod nr tel. 668 015 705

Od 11 do 20 dnia każdego miesiąca:  pod nr tel. 664 789 449

Od 21 dnia do końca miesiąca:           pod nr tel. 728 934 609